LOCAȚIA DE EXAMEN

28 septembrie pentru asistenți medicali generaliști și celelalte specialități
Grupul Școlar Puskás Tivadar
Sfântu Gheorghe, str. Pescarilor, nr. 41, clădirea principală, etajul 1.

Vă informăm că în urmarea solicitării OAMGMAMR conducerea Ministerului Sănătății a aprobat în baza referatului AR 16390/07.09.2023, o derogarea de 3 luni de la  prevederile art. 19 alin. (1) lit b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018 cu modificările și completările ulterioare, în sensul aprobării înscrierii la examen a candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 28.09.2023 inclusiv.

Precizăm că pentru înscrierea la examen candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018 cu completările și modificările ulterioare.

Ministerul Sănătății organizează prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, programe de specializare pentru reconversie profesională pentru asistenți medicali.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele județene și a municipiului București, examenul de grad principal-sesiunea 2023, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

Examenul de grad principal se desfășoară în două etape:

  • etapa I, eliminatorie - verificarea dosarelor de înscriere

  • etapa a II-a - verificarea cunoștințelor prin test-grilă.

Vă informăm că prin Sentința Civilă nr. 2920/09.06.2023, instanța de judecată a dispus intrarea în faliment a societății Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA în cadrul dosarului nr. 8813/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a VII-a Civilă.
Asigurarea de malpraxis face parte din categoria B, clasa 13 de asigurări de răspundere civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 237 din 19 octombrie 2015, Anexa Nr. 1.
Ca urmare potrivit legislației în vigoare, polițele de asigurare emise de Euroins România mai sunt valabile 90 de zile începând de la această dată, respectiv până la 8 septembrie 2023. După împlinirea termenelor de mai sus, polițele emise de Euroins România încetează de drept și prin urmare, este necesară încheierea unor polițe noi.
Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care au încheiat polițe cu firma sus-menționată, sunt rugați să își schimbe polița de asigurare malpraxis și să predea acesta împreună cu avizul 2023 în original la sediul OAMGMAMR - Filiala Covasna, pentru schimbare.
Asigurările de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională se vor încheia numai cu societăți de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Asigurări.

Asistenții medicali și directorii de îngrijiri medicale din spitale sunt invitați, de Euro Jobs și Worwag România, la Simpoziul cu tema „Neuropatia diabetică: manifestări, diagnostic, tratament și asistență medicală”, un curs eveniment de formare profesională care se va desfășura în perioada 20-21 aprilie 2023, la Centrul LifeSIM, str. Odobești, nr. 1, Sector 3, București.