Jurământ

“ În numele Vieții și al Onoarei,
Jur
să îmi exercit profesia cu demnitate
să respect ființa umană și drepturile sale
și să păstrez secretul profesional.
Jur că nu voi îngădui să se interpună
între datoria mea și pacient considerații de
naționalitate, rasă, religie, apartenență
politică sau stare socială.
Voi păstra respectul deplin pentru viața
umană chiar sub amenințare și nu voi
uliliza cunoștințele mele medicale contrar
legilor umanității.
Fac acest jurământ în mod solemn și liber! “