Examenul de grad principal sesiunea 2019 se desfășoară după cum urmează:
  • În data de 24.10.2019 – examenul pentru asistenți medicali generaliști, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali;
  • În data de 25.10.2019 – examenul pentru asistenți medicali - celelalte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști.

O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Covasna anunță că începând cu data de 21.11.2018 se eliberează AVIZUL anual de liberă practică pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru anul 2019.

Începând cu data de 28.09.2018 a demarat activitatea "Analiza calitativă a orientărilor și opțiunilor cu privire la valorile profesionale ale asistenților medicali și moașelor prin tehnica focus grup", activitate în cadrul căreia se vor selecta 25 de asistenți medicali și moașe din unități sanitare publice din regiunea Centru. Cele 25 de persoane vor participa la focus grup-ul aferent regiunii, organizat în perioada 27.11.2018 – 28.11.2018 la Sovata.

REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL

SESIUNEA NOIEMBRIE 2018

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL

SESIUNEA NOIEMBRIE 2018

Examenul de grad principal sesiunea 2018 se desfășoară după cum urmează:

  • În data de 01.11.2018 – examenul pentru asistenți medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali;
  • În data de 02.11.2018 – examenul pentru asistenți medicali- celelalte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele județene și a municipiului București, examenul de grad principal-sesiunea 2018, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.