În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmește și eliberează documentele (certificate etc) necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

     Începând cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești amintite, însoțite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala județeană/ a Municipiului București a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.
      Documentele de recunoaștere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Național, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanți de la filiala județeană a OAMGMAMR la care aceștia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.
      În vederea informării persoanelor interesate, pe site-urile filialelor județene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitanților pentru care au fost întocmite documentele respective, în vederea eliberării.

Documentele necesare:
1. pdfCerere tip
2. pdfModel adeverinta angajator

Documentele necesare pentru:
3. pdfTitluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienta profesionala
4. pdfTitluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care SE CERE experienta profesionala 
5. pdfAlte titluri de calificare de asistent medical
6. pdfTitlul de calificare Moasa pentru care NU se cere experienta profesionala
7. pdfTitlul-de-calificare-de Asistent medical de Obstetrica Ginecologie OG pentru care SE-CERE experienta profesional
 

Persoanele care au depus dosarele după data de 04 ianuarie 2016 la sediul OAMGMAMR Filiala Covasna, sunt rugate să să-și ridice documentele eliberate. Termenul de eliberare a documentelor este 30 de zile lucrătoare, din momentul depunerii solicitării.
Documentele de recunoaștere vor fi ridicate de către solicitanți, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.