1. Folie plastic
  2. Cerere de înscriere tip (se completează la sediu)
  3. Copia xerox a Cărții de identitate (copia să fie poziționat în colțul stâng a hârtiei A4)
  4. Copie xerox după certificatul de căsătorie sau copie xerox după hotărârea de divorț, care justifică schimbarea numelui (dacă este cazul)
  5. Copie legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie (Certificat de competențe profesionale, Certificat de absolvire a școlii postliceale, Diplomă de licență) 
  6. Copie Supliment de diplomă, Foaie matricolă
  7. Copie Diplomă de bacalaureat (pentru asistenții medicali și moașe cu diplomă de licență nu este necesar)
  8. Certificat de cazier judiciar în original de la Poliție (pt. a-i servii la OAMGMAMR)
  9. Certificat medical tip A5 cu examen psihiatric și medicină internă, prin care să se notifice că: Nu este în evidență cu boli cronice, fizice și psihice care fac imposibilă practicarea profesiei de asistent medical.
  10. Alte acte solicitate de către Biroul Consiliului Județean (se va comunica asistentului sau moașei după verificarea dosarului) - după caz 
  11. Dovada achitării taxei de înscriere în OAMGMAMR în cuantum de 100 RON. Plata se poate efectua și prin transfer bancar, cu mențiunea destinației sumei: taxa de înscriere în OAMGMAMR și se face în contul RO73 RNCB 0124 1202 4238 0001, deschis la BCR Sfântu Gheorghe aparținând OAMGMAMR Filiala Covasna, CIF 15407801