1. Folie plastic

 2. Cerere de înscriere și declarație pe propria răspundere, privind nedemnități și incompatibilități, declarație de consimțământ - tip - la sediu

 3. Cerere eliberare Certificat de Membru și fișa de evidență în Registrul Național Unic - tip - la sediu

 4. Copia xerox a Cărții de identitate (copia să fie poziționat în colțul stâng a hârtiei A4)

 5. Copie xerox după certificatul de căsătorie sau copie xerox după hotărârea de divorț, care justifică schimbarea numelui (dacă este cazul)

 6. Copie legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie (Certificat de competențe profesionale, Certificat de absolvire a școlii postliceale, Diplomă de licență)

 7. Copie Supliment de diplomă, Foaie matricolă

 8. Copie Diplomă de bacalaureat

 9. Copie alte documente care atestă competențe și specializări în profesie, copie după gradul principal (dacă este cazul), se prezintă documentul și în original

 10. Certificat de cazier judiciar în original de la Poliție (pt. a-i servii la OAMGMAMR)

 11. Certificat medical tip A5 cu examen psihiatric și medicină internă, cu timbru fiscal, prin care să se notifice că: Nu este în evidență cu boli cronice, fizice și psihice care fac imposibilă practicarea profesiei de asistent medical.

 12. Copia contractului individual de muncă, și copia fișei postului

 13. Raport per salariat (din programul REVISAL al angajatorului) cu salariul de bază pentru calculul cotizației.

 14. Decizia de pensionare, în cazul solicitării de a profesa după pensionare

 15. Cerere pentru păstrarea calității de membru ca pensionar (dacă este cazul) - tip - Descarcă

 16. Alte acte solicitate de către Biroul Consiliului Județean după caz

 17. Dovada achitării taxei de înscriere în OAMGMAMR în cuantum de 100 RON. Plata se poate efectua și prin transfer bancar, cu mențiunea destinației sumei: taxa de înscriere în OAMGMAMR și se face în contul RO73 RNCB 0124 1202 4238 0001, deschis la BCR Sfântu Gheorghe aparținând OAMGMAMR Filiala Covasna CIF 15407801