Documente necesare în original la care vor fi făcute copii la sediu dacă este cazul:

  1. Cerere de înscriere tip (se completează la sediu)
  2. Cartea de identitate
  3. Certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț, care justifică schimbarea numelui (dacă este cazul)
  4. Documentele de studii care atestă formarea în profesie (Certificat de competențe profesionale, Certificat de absolvire a școlii postliceale, Diplomă de licență)
  5. Supliment de diplomă, Foaie matricolă
  6. Diplomă de bacalaureat (pentru asistenții medicali și moașe cu diplomă de licență nu este necesară)
  7. Certificat de cazier judiciar (pentru a-i servi la OAMGMAMR – Filiala Covasna)
  8. Certificat medical tip A5 cu examen psihiatric și medicină internă, prin care să se ateste că: Nu este în evidență cu boli cronice, fizice și psihice care fac imposibilă practicarea profesiei de asistent medical.
  9. Alte acte solicitate de către Biroul Consiliului Județean (se va comunica asistentului sau moașei după verificarea dosarului) – dacă este cazul 
  10. Dovada achitării taxei de înscriere în OAMGMAMR în cuantum de 100 RON. Plata se poate efectua și prin transfer bancar, cu mențiunea destinației sumei: taxa de înscriere în OAMGMAMR și se face în contul RO73 RNCB 0124 1202 4238 0001, deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA SA, aparținând OAMGMAMR – Filiala Covasna, CIF 15407801.