O.A.M.G.M.A.M.R. - Filiala Covasna anunță că începând cu data de 01.10.2022 se eliberează AVIZUL anual de liberă practică pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru anul 2023, conform hotărârii consiliul național 5/11.03.2020.

Acordarea AVIZULUI pentru anul 2023 se face la cerere în baza următoarelor documente și îndeplinirea cumulativă a acestor condiții:

 • Cerere Aviz de liberă practică pentru anul 2023 - Descărcabil
 • Certificatul de membru în original;
 • Efectuarea unui număr de 30 de credite EMC
 • Dovada achitării cotizației la zi (pentru asistenții medicali cărora nu li se reține cotizația pe statul de plată)
 • Copie xerox din asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională valabilă pentru anul 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), valoarea minimă asigurată fiind de (HCN 5 din 16.03.2018):
  • 10.000 euro - pentru asistenții medicali generalişti, moaşele şi asistenții medicali care exercită profesia în unități sanitare cu paturi, centre de primire urgențe și unități de primiri urgențe, serviciu de ambulanțe
  • 4.000 euro - pentru asistenții medicali generaliști, moaşele şi asistenții medicali care exercită profesia în unități de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare
  • 2.000 euro -asistenții de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenții care îşi desfăşoară activitatea în institute/secții de medicină legală
 • Raport per salariat din programul REVISAL (pentru cei la care nu se reține cotizația de membru pe statul de plată) pentru plata cotizației la zi
 • Pentru cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta acte doveditoare, după caz:
  • copie CI
  • copie certificat căsătorie
  • copie sentință divorț
 • Pentru absolvenții de scoala postliceală și facultate (anul 2022), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta:
  • copie legalizată după diploma de absolvire
 • Pentru cei care revin în activitate din concediul pentru îngrijirea copilului până la 2 ani, dacă nu au realizat acest lucru anterior reluării activității, vor prezenta suplimentar următoarele acte doveditoare:
  • copie CI
  • copie certificat de naștere copil
  • decizie Primarie - copie
  • pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului până la 2 ani membrii OAMGMAMR au obligația de a plăti cotizația de membru în cuantum de 120 lei/an

Conform HCN 5/11.03.2020 membrii care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie 2022, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical fără aviz anual, revine membrului OAMGMAMR în cauza și a angajatorului.