OAMGMAMR – Filiala Covasna anunță că începând cu data de 30.10.2023 începe eliberarea AVIZULUI anual de liberă practică pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru anul 2024.
 
Avizul anual se eliberează numai pentru persoanele care exercită legal profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, pe teritoriul României, într-una dintre cele trei forme legale:

 • în regim salarial, în baza unui Contract Individual de Muncă (CIM);
 • în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titular al cabinetului de practică independentă;
 • în regim de voluntariat, în baza unui contract de voluntariat încheiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


Acordarea AVIZULUI pentru anul 2024 se face la cerere în baza următoarelor documente și îndeplinirea cumulativă a acestor condiții:

 • Cerere Aviz de liberă practică pentru anul 2024 – Descărcabil
 • polița individuală de asigurare civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul, conform HCN 20/2023
  • 10.000 de euro – asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în unități sanitare cu paturi, centre și unități de primiri urgențe, servicii de ambulanță
  • 4.000 de euro – asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în unități de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale sau laboratoare
  • 2.000 de euro - asistenții de farmacie, asistenții medicali în specialitatea igienă și sănătate publică și asistenții care își desfășoară activitatea în instituții de medicină legală
  • 20.000 de euro - asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titulari de cabinete de practică independentă
 • extras REVISAL (raport per salariat) semnat de către angajator, care să nu fie mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, pentru calculul cotizației (cu excepția salariaților cărora li se reține cotizația pe statul de plată și este virată de angajator);
 • documente privind locul desfășurării activității (CIM / contract de voluntariat / prestări servicii, adeverință de la angajator pentru cei care profesează în baza unui act administrativ, decizie de încetare a CIM / act adițional de prelungire a CIM) – în cazul în care au intervenit modificări;
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală (CIF) – dacă este cazul;
 • certificatul de înregistrare a cabinetului de practică independentă – dacă este cazul;
 • alte documente privind modificări apărute și nedeclarate în statutul profesional sau personal (C.I., documente de schimbare a numelui, absolvirea unei noi specializări etc., pentru actualizarea datelor în Registrul Național Unic (RNU) al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România);
 • cotizația trebuie să fie achitată la zi și să fie acumulate minim 30 de credite EMC (din care 15 obligatoriu din cursuri), care se verifică la sediul filialei
 • certificat medical tip A5 cu examen psihiatric și medicină internă, prin care să se ateste că: Nu este în evidență cu boli cronice, fizice și psihice care fac imposibilă practicarea profesiei de asistent medical. – numai pentru asistenții medicali care exercită profesia după vârsta de 65 de ani.


Cererea de eliberare a avizului anual însoțită de documentele necesare se pot depune la OAMGMAMR – Filiala Covasna personal, prin împuternicit sau se pot transmite online, scanate, care trebuie să fie de calitate (300 dpi rezoluție minim, mărime 1:1), nu sunt acceptate scanările făcute în unghiuri înclinate, scanări făcute cu telefonul mobil, etc., toate puse într-un singur fișier PDF și trimise la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., de pe adresele de e-mail personale (se vor procesa numai acele cereri care vin de pe adresele de e-mail înregistrate în RNU).

În situația în care nu sunt îndeplinite cerințele pentru eliberarea avizului anual, cererea va fi respinsă și se va comunica solicitantului motivul respingerii.

În cazul membrilor al OAMGMAMR – Filiala Covasna, care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile pentru eliberarea avizului anual și a celor care solicită avizul după data de 31 decembrie, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Avizul anual se emite în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în urma verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de procedură.

Avizul în original se eliberează personal solicitantului sau după caz persoanei împuternicite de către acesta, pe bază de semnătură (anexa la împuternicire este în format editabil, în format Word, docx).