O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Covasna anunță că începând cu data de 22.10.2020 se eliberează AVIZUL anual de liberă practică pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru anul 2021.

Acordarea AVIZULUI pentru anul 2021 se face la cerere în baza următoarelor documente și îndeplinirea cumulativă a acestor condiții:

 • Cerere Aviz de liberă practică pentru anul 2021 - Descărcabil
 • Certificatul de membru în original;
 • Efectuarea unui număr de 30 de credite EMC
 • Dovada achitării cotizației integral pentru anul 2020 (pentru asistenții medicali cărora nu li se reține cotizația pe statul de plată)
 • Copie Xerox la la asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru anul 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), valoarea minimă asigurată fiind de (HCN 5 din 16.03.2018):
  • 10.000 euro - pentru asistenții medicali generalişti, moaşele şi asistenții medicali care exercită profesia în unități sanitare cu paturi, centre de primire urgențe și unități de primiri urgențe, serviciu de ambulanțe
  • 4.000 euro - pentru asistenții medicali generalişti, moaşele şi asistenții medicali care exercită profesia în unități de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare
  • 2.000 euro -asistenții de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenții care îşi desfăşoară activitatea în institute/secții de medicină legală
 • Raport per salariat din programul REVISAL (pentru cei la care nu se reține cotizația de membru pe statul de plată) pentru plata cotizației
 • Pentru cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta acte doveditoare, după caz:
  • copie CI
  • copie certificat căsătorie
  • copie sentință divorț
 • Pentru absolvenții de scoala postliceală și facultate (anul 2019), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta:
  • copie legalizată după diploma de absolvire
 • Pentru cei care revin în activitate din concediul pentru îngrijirea copilului până la 2 ani, dacă nu au realizat acest lucru anterior reluării activității, vor prezenta suplimentar următoarele acte doveditoare:
  • copie CI
  • copie certificat de naștere copil
  • decizie Primarie - copie
  • pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului până la 2 ani membrii OAMGMAMR au obligația de a plăti cotizația de membru în cuantum de 120 lei/an