În data de 29 - 30 septembrie 2021 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala Covasna în colaborare cu Primăria Zăbala și cu Ocolul Silvic Comandău a organizat o acțiune de plantare de puieți forestieri  „Împădurim pentru sănătate”.

Evenimentul s-a organizat cu ocazia declarării anului 2020, ca fiind anul asistenților medicali și a moașelor de către Organizația Mondială a Sănătății.

Stimați colegi, OAMGMAMR Filiala Covasna în parteneriat cu UAT Zăbala și cu sprijinul Ocolului Silvic Comandău organizează acțiunea „Împădurim pentru sănătate” prin care în zona Poiana Zârna din Comandău plantăm 4000 de puieți forestieri din specia Molid. Pentru realizarea acțiunii avem nevoie de 50 de voluntari din membrii OAMGMAMR Filiala Covasna. Acțiunea se va desfășura în perioada 29-30 septembrie 2021. Pentru cei înscriși asigurăm cazare și masă. Mai multe informații la nr. de tel. 0759020950.

Linkul pentru înscriere.

Comisia Locală de examen Covasna a afișat la sediul filialei lista finală cu rezultatele la examenul de grad principal sesiunea 2021.

Susținerea testului-grilă de verificare a cunoștințelor 

LOCAȚIA DE EXAMENGrupul Școlar Puskás Tivadar
Sfântu Gheorghe, Str. Pescarilor nr. 41, Clădirea Principală, etajul I,
02 septembrie asistenți medical generaliști
03 septembrie celelalte specialități

https://goo.gl/maps/nz7sEpfx47c9r6449

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL

SESIUNEA 2021

În baza Referatului MS nr. IM 6719/04.08.2021, conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 18 alin (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare. Precizăm că pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul MS nr. 1137/2018.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele județene și a municipiului București, examenul de grad principal - sesiunea 2021, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.