Stimați colegi,
Începând de luni, 07 noiembrie 2022, vă așteptăm la sediul Filialei Covasna a OAMGMAMR din strada Oltului, nr. 42, bl. 4, sc. C, ap. 3, în zilele de luni până joi, în intervalul orar 11:00-15:00, pentru ridicarea certificatului care atestă promovarea examenului de grad principal, sesiunea 2022.
Documentul se eliberează titularului, pe baza actului de identitate.

OAMGMAMR - Filiala Covasna anunță că începând cu data de 01.10.2022 se eliberează AVIZUL anual de liberă practică pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru anul 2023. Detalii la: https://www.oammr-cv.ro/exercitarea-profesiei/avizul-anual

Ca urmare a contestațiilor înregistrate la Comisia Centrală de Examen privind formularea neclară a întrebărilor nr. 29 și nr. 44 și în urma consultării Comisiei de Elaborare a Subiectelor asupra acestor întrebări din testul grilă-specialitatea asistent medical generalist, Comisia Locală de Examen Covasna a procedat la recorectarea tuturor grilelor de răspuns.

Conform adresei nr. CCE160/02.09.2022 candidaților care nu au indicat răspunsul corect la cele două întrebări li s-a acordat punctaj favorabil.

Lista cu rezultate obținute au fost afișate și la sediu.

CATALOGUL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA TESTUL - GRILĂ
ALTE SPECIALITĂȚI

CATALOGUL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA TESTUL - GRILĂ
SPECIALITATEA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

LOCAȚIA DE EXAMEN

01 septembrie pentru asistenți medicali generaliști
Grupul Școlar Puskás Tivadar
Sfântu Gheorghe, str. Pescarilor, nr. 41, clădirea principală, etajul 1.


02 septembrie celelalte specialități
OAMGMAMR - Filiala Covasna
Sfântu Gheorghe, str. Oltului, nr. 42, bl. 4, sc. C, ap. 3.

OAMGMAMR Filiala Covasna vă informează că pentru examenul de Grad Principal sesiunea 2022 toate dosarele de înscriere depuse au fost admise.

În data de 01.09.2022 se susține testul grilă în specialitatea asistență medicală generală la Liceul Tehnologic Puskás Tivadar din Sfântu Gheorghe str. Pescarilor, nr. 41.

În data de 02.09.2022 se susține testul grilă pentru celelalte specialități la sediul OAMGMAMR Filiala Covasna din Sfântu Gheorghe str. Oltului, nr. 42, bl. 4, sc. C, ap. 3.

Candidații au acces în sălile de examen începând cu ora 8:30 pe baza tabelelor nominale afișate la intrare și a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate.

Comisia Locală de Examen Covasna