LOCAȚIA DE EXAMEN

28 septembrie pentru asistenți medicali generaliști și celelalte specialități
Grupul Școlar Puskás Tivadar
Sfântu Gheorghe, str. Pescarilor, nr. 41, clădirea principală, etajul 1.

În ziua examenului candidații au acces în sălile de susținere a examenului de grad principal sesiunea 2023 între orele 08:30 și 08:45, pe baza tabelelor afișate la intrare și a actului de identitate aflat în termen de valabilitate.


Folosirea telefoanelor mobile în timpul examenului, discuțiile între candidați, consultarea oricărui fel de material și copierea sunt interzise.
        
Candidații care folosesc telefonul mobil în timpul examenului, consultă orice fel de materiale, copiază sau discută cu ceilalți candidați sunt eliminați din examen.

Fiecare candidat primește un test - grilă și o grilă de răspuns.
        
Testul - grilă se distribuie candidaților la ora 10:00 și se completează de către candidat caseta  de identificare, cu datele solicitate în formular.

După primirea testului - grilă, dacă se constată greșeli de tipărire sau dacă există semne distinctive, candidatul respectiv solicită schimbarea testului.

Pentru completarea datelor personale și a răspunsurilor considerate corecte, se folosește numai cu cerneală sau pastă de culoare albastră pusă la dispoziție de către OAMGMAMR - Filiala Covasna.

Actul de identitate al fiecărui candidat se păstrează pe colțul din dreapta față al mesei/băncii sale de lucru, pe toată durata examenului.

Din momentul începerii examenului (ora 10:00), candidații care solicită RETRAGEREA din examen vor părăsi sala respectivă și vor preda grila de răspuns și testul grilă. Vor fi trecuți în catalog cu mențiunea RETRAS și candidatul va semna în catalog.

Pentru necesități fiziologice, candidatului îi este permisă o absență din sală, după expirarea primelor 30 de minute și numai însoțit de un supraveghetor.
        
Timpul absenței din sală nu prelungește durata examenului pentru candidații respectivi.

Examenul de grad principal se desfășoară sub forma unui test - grilă, pe durata a 2 ore, din momentul stabilit de responsabilul de sală. Ora de începere și ora de finalizare a probei sunt scrise pe tablă sau pe coala de hârtie, astfel încât să fie văzute de toți candidații.
Testul - grilă conține 100 de întrebări. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), din care un singur răspuns este corect.
        
Completare grilă de răspuns și calcularea punctajului

Pentru completarea datelor de identificare şi a grilelor de răspuns, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

Completarea corectă înseamnă marcarea cu “X” în interiorul unei singure căsuțe corespunzătoare uneia dintre cele 3 variante de răspuns (a, b, c) dorite de candidat.

Orice alt mod de completare sau marcare a variantelor de răspuns în afară de cel precizat duce la invalidarea răspunsului la întrebarea respectivă și se punctează cu “0” (zero) puncte. Răspunsurile necompletate se vor nota cu 0 (zero) puncte.

Exemple completare corectă și incorectă a variantelor de răspuns (a, b, c) și punctarea sau nepunctarea acestora:

Variante de răspuns:

variante raspuns corect incorect la examen grad principal 2023 oamgmamr filiala covasna

După expirarea timpului probei candidații predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns și părăsesc sala cu excepția a doi candidați care vor asista la corectarea grilelor și stabilirea punctajului de către responsabilului de sală. Testul - grilă, rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 60 de minute de la începerea probei.
Corectarea grilei de răspuns se face la sfârșitul probei, pe loc, în sala de examen, în prezența a încă 2 candidați din sala respectivă; grila de răspuns cu punctajul obținut se semnează de către responsabilul de sală și de cei 2 candidați care au asistat la corectare.

Fiecare candidat are obligația să urmărească în timpul desfășurării examenului, până la finalizarea probei, să se aplice ștampila instituției organizatoare de către președintele comisiei locale de examen și să semneze.

Pentru a fi declarați PROMOVAT, candidații trebuie să obțină la testul - grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.