Vă informăm că prin Sentința Civilă nr. 2920/09.06.2023, instanța de judecată a dispus intrarea în faliment a societății Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA în cadrul dosarului nr. 8813/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a VII-a Civilă.
Asigurarea de malpraxis face parte din categoria B, clasa 13 de asigurări de răspundere civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 237 din 19 octombrie 2015, Anexa Nr. 1.
Ca urmare potrivit legislației în vigoare, polițele de asigurare emise de Euroins România mai sunt valabile 90 de zile începând de la această dată, respectiv până la 8 septembrie 2023. După împlinirea termenelor de mai sus, polițele emise de Euroins România încetează de drept și prin urmare, este necesară încheierea unor polițe noi.
Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care au încheiat polițe cu firma sus-menționată, sunt rugați să își schimbe polița de asigurare malpraxis și să predea acesta împreună cu avizul 2023 în original la sediul OAMGMAMR - Filiala Covasna, pentru schimbare.
Asigurările de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională se vor încheia numai cu societăți de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Asigurări.