Comisia Locală de examen Covasna a afișat la sediul filialei lista finală cu rezultatele la examenul de grad principal sesiunea 2021.