Susținerea testului-grilă de verificare a cunoștințelor 

LOCAȚIA DE EXAMENGrupul Școlar Puskás Tivadar
Sfântu Gheorghe, Str. Pescarilor nr. 41, Clădirea Principală, etajul I,
02 septembrie asistenți medical generaliști
03 septembrie celelalte specialități

https://goo.gl/maps/nz7sEpfx47c9r6449

Candidații au acces în ziua examenului în sălile de susținere a examenului de grad principal sesiunea 2021 între orele 08:30 şi 08:45, pe baza tabelelor afișate la intrare și a actului de identitate aflat în termen de valabilitate
► Folosirea telefoanelor mobile în timpul examenului, discuțiile între candidați, consultarea oricărui fel de material și copierea sunt interzise.
ATENȚIE !
Candidații care folosesc telefonul mobil în timpul examenului, consultă orice fel de materiale, copiază sau discută cu ceilalți candidați sunt eliminați din examen.

► Fiecare candidat primește un test – grilă și o grilă de răspuns.
ATENȚIE !
Testul - grilă se distribuie numai la anunțul responsabilului de sală. După primirea testului - grilă, dacă se constată greșeli de tipărire sau dacă există semne distinctive, candidatul respectiv solicită schimbarea testului.

► Înainte de începerea rezolvării testului – grilă, grila de răspuns se completează, în caseta de identificare, cu datele solicitate în formular.
ATENȚIE !
Pentru completarea datelor personale și a răspunsurilor considerate corecte, se folosește numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Actul de identitate al fiecărui candidat se păstrează pe colțul din dreapta față al mesei/băncii sale de lucru, pe toată durata examenului.

► Din momentul începerii examenului, candidații care se RETRAG din examen părăsesc sala respectivă; dacă părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei, predau responsabilului de sală și testul - grilă.
Pentru necesități fiziologice, candidatului îi este permisă o absență din sală, după expirarea primelor 30 de minute și numai însoțit la grupul sanitar de un supraveghetor.
ATENȚIE !
Timpul absenței din sală nu prelungește durata examenului pentru candidații respectivi.

►Examenul de grad principal se desfășoară sub forma unui test – grilă, pe durata a 2 ore, din momentul stabilit de responsabilul de sală. Ora de începere și ora de finalizare a probei sunt scrise pe tablă sau pe coala de hârtie, astfel încât să fie văzute de toți candidații.
► Testul - grilă conține 100 de întrebări. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns ( a, b, c ), din care un singur răspuns este corect.
ATENȚIE !
Prin răspuns „corect” se înțelege completarea grilei de răspuns, prin umplerea cercului corespunzător literei cu răspunsul corect.
La umplerea a două sau mai multor cercuri și/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.
Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct.
Exemplu: Întrebarea 5 - răspunsul corect corespunde literei „C”.► Testul - grilă, după susținerea probei, rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care se RETRAG din examen în primele 30 de minute.
ATENȚIE !
Pentru a fi declarați PROMOVAT, candidații trebuie să obțină la testul – grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.