ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA ( OAMGMAMR ), cu sediul în București, sector 1, str. Ing. Zablovschi, nr. 76, cod fiscal 15346984, prelucrează date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, fiind înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu nr.11308.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România prelucrează date cu caracter personal în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinței care atestă onorabilitatea și moralitatea, pentru întocmirea Registrului național unic, în derularea proiectelor cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane precum și în scopuri statistice, pentru evidența membrilor.

Potrivit dispozițiilor Legii nr.677/2001, drepturile ce revin persoanei vizate sunt prevazute in mod expres:
 

  • dreptul la informare – art.12;

  • dreptul de acces la date – art.13;

  • dreptul de intervenție asupra datelor – art.14;

  • dreptul de opoziție – art.15;

  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – art.17;

  • dreptul de a se adresa justiției – art.18.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de Legea nr.677/2001, referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul OAMGMAMR va puteți adresa cu o cerere întocmita în forma scrisa, datată și semnată la secretariatul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adresa: str. Ing. Zablovschi, nr. 76, București, sector 1.

OAMGMAMR, în calitate de operator de date cu caracter personal, este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

În vederea apărării drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, pot înainta plângere catre A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia din Strada Olari, nr. 32, Sector 2, București, cod postal 024057, e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu același conținut către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania.

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la: numărul de telefon / fax : 021/224.00.55; 021/224.00.25.