Examenul de grad principal, sesiunea 2021, se desfășoară după cum urmează:
  • În data de 02.09.2021 - examenul pentru asistenți medicali generaliști, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali;
  • În data de 03.09.2021 - examenul pentru asistenți medicali - celelalte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali.

Tematica și bibliografia pentru sesiunea 2021: