Condiții generale/ Definiții
Newsletter-ul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna (denumit în continuare „newsletter”) este un serviciu gratuit furnizat de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna, cu sediul în Sfântu Gheorghe, B-ld. G.-ral Grigore Bălan nr.1, cam.14, 520019, județul Covasna, CIF 15407801 (denumit în continuare „furnizor”) membrilor săi abonați (denumiți în continuare „utilizator” sau  „abonat”) al site-ului www.oammr-cv.ro, al versiunii pe mobil a site-ului, prin aplicația pentru mobil al site-ului (denumit în continuare „site”), căruia i se aplică următorii termeni și condiții.

Termenii „regulament”, „accord”, „termeni și condiți” sunt folosiți pentru a desemna prezentul acordul juridic intervenit între furnizor și utilizatori.

Termenul „utilizator” este folosit pentru toate persoanele fizice care se abonează la newsletter-ul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna, indiferent de motivul pentru care o fac.

Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare, exclusiv electronic (e-mail) livrat periodic de către furnizor utilizatorilor abonați, care își dau acordul în mod expres și neechivoc cu privire la termenii și condițiile expuse în prezentul regulament. Orice utilizator membru ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna se poate abona la newsletter complet gratuit.

Abonarea la newsletter se face doar la cererea utilizatorului prin completarea formularului de newsletter. Odată cu abonarea la acest serviciu (abonarea va fi confirmat printr-un e-mail), utilizatorul își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la toate prevederile acestui regulament și se obligă la respectarea lor.
Înainte de abonare utilizatorii se asigură că au citit și au înțeles prezentul regulament.

Acești termeni și condiții sunt stocați de către Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna și sunt accesibili pe site în limba română. Termenii și condițiile acestui serviciu de newsletter pot fi schimbați în orice moment de către furnizor, prin actualizarea lor pe site-ul www.oammr-cv.ro.

Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă regulamentul de utilizare sau legislația în vigoare.

Înregistrare
Pentru a beneficia de acest serviciu gratuit este necesar să vă abonați la newsletter și să fiți membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna. Pentru abonare la newsletter trebuie să furnizați datele personale cerute în formularul de abonare. Datele personale necesare includ nume, prenume, adresa de e-mail, seria și numărul Certificatului de Membru. Este obligatoriu că datele introduse în formular să fie reale, exacte și complete. Nu este permisă introducerea datelor false precum și introducerea de date care nu vă aparțin. Aceste date vor fi verificate și dacă nu sunteți membru ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna va fi refuzat fără o notificare în prealabil abonarea la newsletter. Înainte de a abona la newsletter vă rugăm să vă asigurați că ați citit și ați înțeles termenii și condițiile prezente.

Condiții de utilizare
Utilizatorul trebuie să se asigure că newsletter-ele trimise de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna ajung la destinație (sunt livrate în Inbox). În cazul în care e-mailurile trimise de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna ajung în dosarul (folder-ul) de Spam / Junk / Bulk / Trash (automat) sau sunt marcate ca fiind Spam de către softul folosit (clientul de e-mail), utilizatorul trebuie să apese pe Not Spam / Not Junk.
După abonare nu este permisă raportarea ca SPAM / Abuz a vreunui newsletter trimis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna. Raportarea ca Spam atrage după sine dezabonarea.
Furnizorul respectă dreptul la intimitate al utilizatorului, iar în cazul în care utilizatorul nu dorește să mai primească newsletter-ele trimise de furnizor, este suficient să se dezaboneze. Dezabonarea se poate face în orice moment folosind opțiunea special destinată din cadrul oricăror newslettere și este instantă. Iar utilizatorul nu va mai primi newslettere ulterioare decât dacă se reabonează.

Date cu caracter personal
Completând formularul de abonare la newsletter și furnizând datele Dvs. cu caracter personal, ca utilizator, consimțiți în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate de furnizor, și folosite pentru a realiza acest serviviu gratuit, newsletter-ul.
Datele personale completate în formular vor fi folosite în conformitate cu cele stabilite în „Protecția datelor” pe site și nu vor fi făcute publice niciunei terțe părți fără acordul dumneavoastră.
Filiala din Covasna al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România aparține Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu sediul central în București, sector 1, str. Ing. Zablovschi nr.76, cod fiscal 15346984. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România prelucrează date cu caracter personal, conform prevderilor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, fiind înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal nr.11308.


Responsabilitate
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna nu oferă nicio garanție că serviciul va funcționa fără întreruperi sau fără erori. Totodată furnizorul nu garantează că probleme de securitate sau erorile umane și/sau ale softului pot fi preîntâmpinate în totalitate.
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului. Răspunderea folosirii serviciului revine în totalitate utilizatorului.
Fiecare newsletter trimis de către furnizor va conține instrucțiuni clare de dezabonare instant (one click).
În acest caz, după dezabonare toate datele personale ale abonatului vor fi șterse de pe lista furnizorului de destinatari ai newsletter-lor.

Încetarea furnizării serviciului
Oricare dintre părți are dreptul de a înceta furnizarea, respectiv accesul la serviciul de newsletter, oricând, fără invocarea vreunui motiv și fără notificare prealabilă.
Apartenența sau transferarea unui membru abonat la o altă filială a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România decât Filiala Covasna atrage după sine dezabonarea de la acest serviciu gratuit.
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna își rezervă dreptul de a înceta imediat furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat termenii și condițiile menționate mai sus.

Legea aplicabilă. Rezolvarea litigiilor
Acești termeni și condiții sunt guvernați de legea română. Orice neînțelegere în legătură cu executarea acestor termeni și condiții va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competente conform legislației în vigoare.

Date de Contact
Pentru orice întrebare privind serviciul furnizat ne puteți contacta la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Clauze finale
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna poate colabora cu terți pentru a vă putea oferi în condiții optime serviciul gratuit.
Acești termeni și condiții pot fi modificați ulterior, la orice dată, de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Atunci când se operează aceste modificări, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Covasna va pune la dispoziție o nouă versiune a termenilor și condițiilor pe site și va anunța acest lucru în mesajul e-mail trimis utilizatorului la următoarea ediție a newsletterului. În cazul în care nu este de acord cu noul regulament, utilizatorul va dezabona de la serviciul newsletter.