O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Covasna anunță că începând cu data de 21.11.2018 se eliberează AVIZUL anual de liberă practică pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru anul 2019.

Acordarea AVIZULUI pentru anul 2019 se face în baza următoarelor documente și îndeplinirea cumulativă a acestor condiții:

 • Cerere Aviz de liberă practică pentru anul 2019 - Descărcare
 • Certificatul de membru în original;
 • Efectuarea unui număr de 30 de credite EMC
 • Dovada achitării cotizației integral pentru anul 2018 (pentru asistenții medicali cărora nu li se reține cotizația pe statul de plată)
 • în original asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională şi copie xerox, valabilă pentru anul 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), valoarea minimă asigurată fiind de :
  • 10.000 euro - pentru asistenții medicali și moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi
  • 4.000 euro - pentru asistenții medicali care își exercită profesia în cabinet de medicină primară, ambulatorii (nu ambulatorul integrat), cabinete medicale individuale
  • 2.000 euro - pentru asistenții medicali care își exercită profesia în farmacii
 • Raport per salariat din programul REVISAL (pentru cei la care nu se reține cotizația de membru pe statul de plată) pentru plata cotizației
 • Pentru cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta acte doveditoare, după caz :
  • copie CI
  • copie certificat căsătorie
  • copie sentință divorț
 • Pentru absolvenții de scoala postliceală și facultate (anul 2017), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta :
  • copie legalizată după diploma de absolvire
 • Pentru cei care revin în activitate din concediul pentru îngrijirea copilului până la 2 ani, dacă nu au realizat acest lucru anterior reluării activității, vor prezenta suplimentar următoarele acte doveditoare :
  • copie CI
  • copie certificat de naștere copil
  • decizie Primarie - copie
  • pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului până la 2 ani membrii OAMGMAMR datorează cotizație lunară de 1% din salariul minim pe economie valabil la data începerii perioadei indemnizate